CIP Mondzorg

Belangrijke mededeling

Vanwege een stroomstoring kunnen wij u telefonisch beperkt helpen. Wij verwachten tussen 11:00 en 11:15 weer online te zijn. Excuses voor het ongemak en dank voor uw begrip. Onze website kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent.

Disclaimer

De webpagina's op www.cipmondzorg.nl zijn met grote zorg samengesteld door Centrale Inkoop Praktijken Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.

Centrale Inkoop Praktijken kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Alle vermelde productnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Centrale Inkoop Praktijken worden gebruikt op andere websites en/of drukwerk. Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Het auteursrecht op deze website berust bij Centrale Inkoop Praktijken of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Centrale Inkoop Praktijken Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Centrale Inkoop Praktijken

Toegevoegd